mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w BIP!

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

Tel. (75) 713 64 38, Fax (75) 713 70 50 E-mail: sekretariat@wlen.pl , http://www.wlen.pl/bip
Nr konta bankowego: Urząd Miasta i Gminy Wleń
BS Lwówek Śląski O/ Wleń

80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

IBAN: PL80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP

Kod GUS: 0212054, powiat: lwówecki , województwo: dolnośląskie .
Rodzaj gminy: miasto w gminie miejsko-wiejskiej , obszar: 86 km2 , liczba mieszkańców: 4 346 obywateli.

Władze Miasta i Gminy zapraszają do obejrzenia serwisu internetowego poświęconego historii i dniu dzisiejszemu naszej gminy. Na naszych stronach przekazujemy Państwu informacje o lokalizacji, historii, gospodarce i władzach miasta i gminy. Znajdziecie tu również informacje o edukacji, zdrowiu i kulturze, turystyce i ekologii. Obejrzycie także galerię zdjęć naszych okolic.
Mieszkańców naszej gminy zapraszamy do skorzystania z informacji i możliwości zawartych w serwisie dotyczących bieżącej działalności gminy, załatwiania spraw związanych z codziennymi problemami.
Po podróży poprzez serwis internetowy zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas w świecie rzeczywistym. Piękne okolice naszej gminy, świeże powietrze i wiele atrakcji powinno zachęcić do skorzystania z naszej oferty turystycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

III Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

19.12.2014, 13:30
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 29 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się III Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad trzeciej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej czwartej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał:

    - W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    - W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
    - W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
    - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 102/7 o pow. 0,0018 ha położonej w miejscowości Wleń obręb II.
9. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - /
Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

19.12.2014, 13:24
Dnia 29 grudnia 2014 r. o godz. 11:15 w sali OKSiT we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa .

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 102/7 o pow. 0,0018 ha położonej w miejscowości Wleń obręb II.
3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa
/-/
Zbigniew Lebiedź

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

19.12.2014, 13:16
Dnia 29 grudnia 2014r. o godz. 10.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/
Agata Hołdowicz

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

12.12.2014, 09:03
Dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy:

1. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu.
2. Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Wleń
/-/
Andrzej Czapski

II Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

05.12.2014, 08:43
Zgodnie z postanowieniem Nr109/14 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2014r.

II Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń odbędzie się dnia 08 grudnia 2014r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
4. Wybór komisji i podjecie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady   
Miasta i Gminy Wleń    
/ - / Katarzyna Kotołowska

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta i Gminy Wleń

28.11.2014, 13:22

Postanowienie nr 82/14, załacznik nr 1

XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

03.11.2014, 11:56
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

1. Porządek:
2. Otwarcie sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej czwartej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z czterdziestej trzeciej sesji.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:

   1) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
   2) W sprawie zmian w uchwale Nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń.
   3) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - / Katarzyna Kotołowska
Ogłoszenie - posiedzenie komisji

03.11.2014, 11:54
Dnia 10 listopada 2014r. o godz. 11.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 r.

2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej CzapskiOgłoszenie - posiedzenie komisji

03.11.2014, 11:51
Dnia 10 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń .


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Zdrowia,
Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
/-/ Maciej Rybiałek

XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

17.10.2014, 15:49

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 27 października 2014 r. o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czterdziestej trzeciej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

    1) W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń.
    2) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    3) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - /
Katarzyna KotołowskaPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 18.06.2007
Dokument oglądany razy: 107 808
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 04.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl