mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w BIP!

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

Tel. (75) 713 64 38, Fax (75) 713 70 50 E-mail: sekretariat@wlen.pl , http://www.wlen.pl/bip
Nr konta bankowego: Urząd Miasta i Gminy Wleń
BS Lwówek Śląski O/ Wleń

80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

IBAN: PL80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP

Kod GUS: 0212054, powiat: lwówecki , województwo: dolnośląskie .
Rodzaj gminy: miasto w gminie miejsko-wiejskiej , obszar: 86 km2 , liczba mieszkańców: 4 346 obywateli.

Władze Miasta i Gminy zapraszają do obejrzenia serwisu internetowego poświęconego historii i dniu dzisiejszemu naszej gminy. Na naszych stronach przekazujemy Państwu informacje o lokalizacji, historii, gospodarce i władzach miasta i gminy. Znajdziecie tu również informacje o edukacji, zdrowiu i kulturze, turystyce i ekologii. Obejrzycie także galerię zdjęć naszych okolic.
Mieszkańców naszej gminy zapraszamy do skorzystania z informacji i możliwości zawartych w serwisie dotyczących bieżącej działalności gminy, załatwiania spraw związanych z codziennymi problemami.
Po podróży poprzez serwis internetowy zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas w świecie rzeczywistym. Piękne okolice naszej gminy, świeże powietrze i wiele atrakcji powinno zachęcić do skorzystania z naszej oferty turystycznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

XXXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

17.04.2014, 08:43

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 28 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:

   6.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
   6.2. W sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn.” Pomoc Miasta i Gminy Wleń w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
7. Sprawy różne


Przewodnicząca Rady   
Miasta i Gminy Wleń    
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

17.04.2014, 08:41

Dnia 28 kwietnia 2014r o godz. 11.30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014r.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Czapski            

XXXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

31.03.2014, 11:17
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 31 marca 2014 roku o godz. 15.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta i Gminy WleńPorządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXVII Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady    
Miasta i Gminy Wleń    
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

12.03.2014, 08:32

Dnia 19 marca 2014 r. godz. 14.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Wydanie opinii w sprawie zagospodarowania majątku po likwidowanym Komunalnym Zakładzie Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
2. Sprawy różne.

XXXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

14.02.2014, 10:35

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 24 lutego 2014 roku o godz. 12.00 w sali OKSiT we Wleniu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał.

    6.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    6.2. W sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
    6.3. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
    6.4. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
    6.5. W sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Sprawozdanie Finansowe z wydatków poniesionych w 2013 r. przez Miejsko- Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wleń  
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

14.02.2014, 10:30
Dnia 20 lutego 2014r o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup dwóch dodatkowych kamer do monitorowania miasta.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu,  
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/ Andrzej Czapski             

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

14.02.2014, 10:27
Dnia 20 lutego 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu.
2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup dwóch dodatkowych kamer do monitorowania miasta.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
4. Spraw rolne .

5. Sprawy różne.
 

Przewodniczący Komisji        
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa               
/-/ Zbigniew Lebiedź             

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

23.01.2014, 10:43

Dnia 31 stycznia 2014r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń.


Tematy:
1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora KZOM we Wleniu
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Wleń     
/-/ Grażyna Tomoń          

XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

20.12.2013, 09:34
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w sali OKSiT we Wleniu odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał.

   6.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
   6 .2. W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
   6.3. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014r.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu
  • dyskusja nad projektem uchwały
  • głosowanie nad całością uchwały
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wleń    
/ - / Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

20.12.2013, 09:30
Dnia 30 grudnia 2013r o godz. 11.00 w sali OKSiT we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu,  
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/                             
Andrzej Czapski              

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 18.06.2007
Dokument oglądany razy: 96 789
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 04.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl